ĐẶT GIỜ CHƠI

ĐẶT GIỜ CHƠI


Yêu cầu đặt giờ chơi

Quý vị muốn yêu cầu đặt giờ chơi, xin vui lòng điền mẫu thông tin dưới đây. Sky Lake sẽ liên hệ gửi xác nhận hoặc thông tin chi tiết trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, quý vị có thể gửi email trực tiếp đến booking@skylakegolfclub.com.vn

Các ô có dấu * là thông tin bắt buộc

Họ tên *

Số điện thoại

Email *

Chơi tại sân *

Ngày chơi *

Giờ chơi *

Tên người chơi thứ 2

Tên người chơi thứ 3

Tên người chơi thứ 4

Yêu cầu khác