SÂN LAKE

SÂN LAKE


Thử thách thực sự

Sân Lake, chiều dài 7.557 yard, được Hiệp hội Gôn Việt Nam bình chọn là Sân gôn Thử thách nhất Việt Nam năm 2012/2013.

Sân có nhiều độ cao và địa hình khác nhau, uốn lượn bao quanh hồ Văn Sơn ở chính giữa sân gôn.
 
TRỞ LẠI

SƠ ĐỒ TỪNG HỐ

THÔNG SỐ CẢ SÂN

TÍNH ĐIỂM