Sân LAKE

COURSE

Sân Lake, chiều dài 7.557 yard, được Hiệp hội Gôn Việt Nam bình chọn là Sân gôn Thử thách nhất Việt Nam năm 2012/2013.
Sân có nhiều độ cao và địa hình khác nhau, uốn lượn bao quanh hồ Văn Sơn ở chính giữa sân gôn.

HOLE

FRONT 9

TEE/HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 465 516 615 203 616 411 385 192 447 3,850
BLACK 448 498 602 188 590 395 366 170 419 3,676
BLUE 408 475 578 167 575 376 341 154 392 3,466
WHITE 375 456 570 160 528 361 300 135 376 3,261
RED 338 335 507 155 481 274 264 111 336 2,802
PAR 4 4 5 3 5 4 4 3 4
STROKE-INDEX 14 2 6 7 4 2 15 18 9 12

BACK 9

TEE/HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 395 362 593 212 470 448 232 423 572 3,707
BLACK 379 341 567 202 458 437 220 407 558 3,569
BLUE 373 282 539 172 432 426 189 395 533 3,341
WHITE 365 245 509 165 415 396 154 357 489 3,095
RED 264 201 489 140 326 362 119 323 458 2,682
PAR 4 4 4 3 4 4 3 4 5
STROKE-INDEX 16 17 11 8 1 10 3 5 13