Thông tin Hội viên

MEMBERSHIP

HỘI VIÊN

Một thành viên của SKY LAKE RESORT & GOLF CLUB là
Bạn có thể hưởng lợi từ nó
Lake Course - Quyền của thành viên để sử dụng khóa học
Giá dành riêng cho thành viên
Giảm giá thực phẩm và đồ uống và giảm giá cho giải đấu golf doanh nghiệp
Ưu tiên bảo lưu cuộc thi của thành viên
Giảm giá khi đăng ký giáo dục trường Sky Lake
Truy cập vào các khóa học chơi gôn tại IMG Uy tín trên toàn thế giới
Sky Course và Lake Course Tee ưu tiên đặt trước thời gian
Bộ phận thành viên luôn có sẵn
Điểm chấp chính thức
Khuyến mãi đặc biệt chỉ dành cho các sân golf khác và các thành viên kết nối trong khu vực

Phương thức đăng ký

Nếu bạn muốn tìm hiểu về tư cách thành viên,
vui lòng kiểm tra danh sách đăng ký sau hoặc Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Member@skylakegolfclub.com.vn
Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi.