Giá

Giá (18Hole)

Đối tượng khách Ngày trong tuần Cuối tuần & Ngày lễ
SKY LAKE SKY LAKE
Khách lẻ 3,590,000 VND 4,450,000 VND 4,500,000 VND 5,500,000 VND
Khách Hội viên 2,400,000 VND 2,600,000 VND 3,700,000 VND 4,200,000 VND
Hội viên 750,000 VND 750,000 VND 950,000 VND 950,000 VND
  • Giá đã bao gồm 20% (SCT) & 10% (VAT)
  • Giá đã bao gồm Phí chơi golf và Xe điện dùng chung
  • Giá có thể thay đổi không báo trước