Sân tập

FACILITY

Tiger Woods luôn khởi động tại sân tập ít nhất 40 phút trước khi bắt đầu vòng golf của mình.
Và sẽ thật tốt nếu như Qúy golfer dành một khoảng thời gian nhất định trên sân
tập của chúng tôi và khởi động trước khi chơi golf để có được những cú đánh tuyệt vời trên sân.